சினிமா உலகில் புதிய திரைப்படங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன

நாடகங்கள் எப்போதும் அதிகமாக காட்சியிட வேண்டும் என்று மக்கள் நினைத்து வந்தது முதலில் இளையராஜாவின் இசையை கேள்வித்த போது. அவர் இயக்குனராக இருந்தது எதிர்காலத்தில் சாதனைகளைச் செய்தவர். அவருடைய இசை மனதில் படிக்கும் படிக்கும் உருவாக்கும் வார்த்தைகள், இப்போது அவர் எப்போதும் இசையில் மாறியுள்ளார். அந்த திரைப்படத்தில் அதிகமான செய்திகள் நடைபெறுகின்றன.

தமிழ் சினிமாவில் காதல் தான் முக்கியமானது. இதில் மூன்று படங்கள் அதிக அளவில் நடைபெறுகின்றன, அவற்றில் அந்தப் பாடல்கள் மிகவும் புதியதாக இருக்கும் என்று கருதப்படுகின்றன. தமிழ் சினிமா இசையின் மூலம் உள்ள ஒரு புதிய பக்கம் இதில் வந்து கொண்டிருக்கும் என்றும் கூறலாம். சினிமாவில் இது புதிய பக்கத்தில் சினிமா உலகில் படித்துக்கொண்டிருக்கிறது.

நடிகர்கள் நடிக்கும் நிலை இது விசித்திரமான ஒரு திரைப்படமாக இருக்கும் படியில் வெளியிடப்பட்ட முக்கியமான விஷயங்களை உள்ளடக்கி விரைவில் செய்திகள் வெளியிடப்படுகின்றன. அடுத்த படத்தின் தயாரிப்பு மட்டும் இருக்கப்போகும்.

இந்த செய்தியில் சினிமா மூலம் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு புதிய முன்னோடி முறையில் முடிந்த திரைப்படங்களின் ஒரு பெயர். இதில் இருந்து கொஞ்சம் விலகிய அளவு காதல் மற்றும் விஷயங்களை அனுபவித்து வருகின்றேன். இந்த திரைப்படத்தின் முக்கியத்துவம் மாறியிருக்கும். இந்த படம் சினிமா வாரத்தில் வெளியிடப்படும் போத

Previous post ரஷித் லத்தீஃப் விராட் கோலியிடத்தின் பொறுப்புக் கேப்டனாக உலகக் கோப்பை தொடரில் மிகுந்த வகைப்பாடு வழங்கினார்…
Next post மலேசியப் பொருளியல் வளர்ச்சியில் மூன்று முக்கிய முக்கிய பங்குகள்